Novo zrekonštruované priestory bistra a reštaurácie "kačenka" v Chocholnej-Velčiciach:

Umiestnenie stolov vo veľkej jedálni počas platnosti COVID 19 opatrení

Vybavenosť menšej jedálne ako poľovnícka miestnosť:

Jedna z možností úpravy stolov v poľovníckej jedálni